Toy Box + Epos 257 = Always Illegal!

Toy Box + Epos 257 = Always Illegal!

S Eposem 257 máme společnou nejen lásku k fízlům, reklamám a vyklizeným squattům, ale také k obrysům domů na jiných domech, k boji, papíru a barvám. Společná věc vznikla v rámci sympozia umění ve veřejném prostoru Woodoo 2014 v Poděbradech. Dům, na nějž jsem já nalepila své komiksové charaktery a Epos namířil svůj barevný gun, měl na jedné ze svých dvou stěn velmi zašlou, omšelou reklamu. „Jenže všechno bylo jednou chudý a hodný,“ říká Epos, neúnavný bojovník proti zpleňování veřejného prostoru reklamou. Postava, která sedí na střeše na stěně úplně vlevo znázorňuje Toy Box a squatterské hnutí. Spouští se dolů po střeše do prázdného prostoru nad ulicí – tak jak to dělají squatteři často, když je k tomu donutí násilí mašinérie státu představované po zuby ozbrojenými policejními jednotkami. Za ní roste bříza, protože břízy se – stejně jako squatteři – neptají na povolení a rostou si kde chtějí. Ve výklenku stojí Epos, připravený ve stínu se svojí zbraní, tak jak to často doopravdy dělá. Nebezpečně blízko k oběma si postavili žebříky dva policisté, tak jak to dělají při vyklízení squattů i když honí po střeše sprejery. Skvrny, které překryly vybledlou reklamu, se klenou nad celým výjevem jako barevné nebe. Protože Always Ilegal!

/

Toy Box and Epos 257 have in common not only the deep love for cops, advertisment and squats evicted but also for the shapes of houses in the middle of other houses, fight, paper and colours. This common mural was created during the symposium of an art in the public space Woodoo in Poděbrady 2014.  The house was covered by old, almost washed away advertisments. „Yeah, but everything used to be poor and nice once,“ said Epos, the tireless fighter against ruining the public space by advertisment. The figure sitting on the roof of a vanished house shape on the very left is Toy Box. She is climbing into the void, just as squatters do, being forced to do so by the machinery of a state, represented by police forces, often carrying all kind of weapons. The tree behind her back is a birch, a tree that grows – simirarly to squats – without asking and permission. In the shadow, prepared with his colour gun is standing Epos, just as he does in a real life. Very next to both of them are climbing on a ladders two cops, as we know them from squat evictions or chasing graffiti writers on roofs. The coloured stains that killed the old advert are spanning over the scene as a coloured sky. Because Always Illegal!

 

WD02 WD04 WD05 WD06 WD07 WD08 WD09 WD11 WD13 WD14 WD15 WD16 WD17 wWD10

Share on facebook
Sdílet na Facebooku