Jak si najmout na práci Toy_Box?

O práci ilustrátora nebo vůbec výtvarníka panují častné mylné představy. Tento text je jakýmsi „návodem na použití“, měl by oběma stranám spolupráci usnadnit, zrychlit a v neposlední řadě i zpříjemnit.

Jak probíhá standardní zakázka?

Protože jsem členem Czech Illustrators, společnosti, která se snaží nastavovat standardy na české ilustrátorské scéně, je pro mě důležité, aby vše mezi mnou a klientem proběhlo co nejlépe a co nejvíc korektně. Proto prosím věnujte pozornost následujícímu popisu toho, jaký je obvyklý průběh zakázky. Obvyklé je, že mě klient osloví na základě toho, že ho zaujme některá z mých prací. Pokud je jeho zájem závazný, následují tato stadia:

Během úvodní schůzky, která může proběhnout osobně, ale také telefonicky anebo po skypu, se snažím co nejlépe pochopit, jak můžu svým uměním klientovi pomoci a prospět. Užitečné pro nás v této fázi může být, že máte rozmyšleno, kdo je vaše cílová skupina, kde a jak bude vzkaz, který se snažíme společně říct, zveřejněný a kdo jsou lidé, na které má zapůsobit. Pomůže také, pokud mi řeknete, na základě čeho jste si mě vybrali a co přesně se vám z široké palety stylů a technik, které ovládám, líbí. Na úvodní schůzce upřesníme způsob odevzdání díla, termíny jeho dodání a upřesníme způsob, jakým bude použito, případně se domluvíme, jakou vám spolu s dílem uděluji licenci k jeho zveřejnění. Průměrná úvodní schůzka trvá hodinu až hodinu a půl, účtuji si za ní honorář v rozmezí 800 – 1500,- korun.

Když mám poměrně přesnou představu, jaký objem práce bych pro vás měla vykonat, vyhotovím pro vás kalkulaci. Při ní vycházím ze své hodinové sazby (700 – 1000,- na hodinu), započítávám do ní všechny náklady navíc: výtvarné potřeby, papíry, čas strávený na cestě, čas strávený přípravou, pohonné hmoty atd. Kalkulaci vám pošlu ke schválení. Pokud s kalkulací souhlasíte, připravím smlouvu.

Na základě údajů, na nichž jsme se domluvili při úvodní schůzce/briefingu pro vás připravím smlouvu o dílo. Tam to, na čem jsme se domluvili, zachytím písemně: připravím pro vás smlouvu, kde bude přesně uvedené, jakou práci pro vás vykonám, v jakém termínu, jak ji odevzdám a jakou vám uděluji licenci k jejímu použití. Předmětem smlouvy je v některých případech přesnější specifikace díla, to znamená, že popíšu slovy, čeho se moje práce týká, jak bude výsledek vypadat. V jiných jsou zachycené podrobněji jiné okolnosti: například jak přesně práci vykonám, jak mi bude vyplacena odměna nebo jak bude s mým dílem nakládáno v budoucnosti. Smlouvu vám pošlu elektronicky, vy mi buďto vrátíte naskenovanou podepsanou kopii, anebo při urgentních zakázkách stačí její odsouhlasení e-mailem (pokud to ve smlouvě v příslušném bodě uvedeme.) V okamžiku, kdy je podepsaná smlouva, se můžu pustit do práce.

Pokud se jedná o standardní zakázku, např.ilustraci, design na tričko, návrh tetování atp., nabízím obvykle tři skici tužkou, abychom si ujasnili obsah toho, co budu kreslit, a jednu skicu výtvarného stylu. Ve smlouvě obvykle uvádím, jaký čas má klient na to, aby se vyjádřil ke skicám. Mám dobré zkušenosti s tím, že mi klient schválí obsah díla (například ilustrace), výtvarný styl a pak mi už nechá volnou ruku při konečném zpracování. Naopak se mi neosvědčilo odevzdávat klientovi cokoli bez předchozího skicování. Přestože je tedy vyhotovení skic – jako u každého profesionálního ilustrátora – zpoplatněno takzvaným skicovným (dle hodinové sazby, moje skici obvykle stojí od 700,- do 1000,-), není na místě snažit se šetřit, přesvědčovat mě, že mám „volnou ruku“ a snažit se mě dotlačit, abych odevzdala rovnou final bez skicování.
Stadium skicování je určené k tomu, aby klient vyjádřil všechny své připomínky a ty se zapracovaly do finální podoby díla. Mělo by sloužit k tomu, aby si obě strany byly přesně jisté tím, co budu finalizovat a pokud možno do procesu dokončování klient nezasahoval. Skici nad rámec standardu (to znamená početně víc skic, více změn na nich nebo úplná změna toho, co bylo zadáno na briefingu) jsou zpoplatněny dle mojí hodinové sazby.

V této fázi bychom měli mít to, co si ode mě objednáváte, podrobně naskicováno a měli bychom mít jasno v tom, jakým stylem výsledné dílo dokončím. Pokud chce klient změny v této fázi zakázky, kdy už mám po odsouhlasení skic rozpracovaný finál, účtuji mu takzvaně „vícepráce“. Čas, který úpravami strávím, bude zaplacen dle ceníku mé hodinové sazby.

Předmětem smlouvy o dílo bývá standardně i způsob, jakým vám zakázku odevzdám. Například zda pošlu výsledek poštou, anebo bude výstupem digitální soubor, který nahraju na webové úložiště (nejčastěji používám wetransfer.com) a čas, který máte vy na zkontrolování správnosti díla. Po kontrole správnosti a převzetí díla, vám zašlu fakturu na odměnu, která je uvedená ve smlouvě, ta má obvykle čtrnáctidenní splatnost. Fakturaci za mě řeší Radek Wollmann (email radek.wollmann@gmail.com), který s vámi bude jednat také v případě fakturách po splatnosti a jakýchkoli dalších problémů s placením.

Orientační ceník

Ceny, které si účtuji za práci se nedají stanovit paušálně předem, ke každé zakázce se snažím přistupovat individuálně. Proto berte následující ceník pouze jako orientační východisko k dalšímu jednání.

Co dostanete, pokud si objednáte…

… skicu?

Skicou mám na mysli obvykle černobílý nákres tužkou, který může být jak

hodně schematický,

… tak propracovaný.

Skica slouží k ujasnění obsahu ilustrace, nikoli výtvarného zpracování.
Honorář za skicu se pohybuje podle náročnosti v rozmezí od 700 do 1000,-.

…ilustraci?

Časová náročnost různých ilustrací je různá, liší se podle jejich velikosti, složitosti i barev, které použiji. Při stanovování ceny ilustrací vycházím z hodinové sazby, vždy odhaduji čas, který mi bude nakreslení ilustrace trvat. Při stanovování tohoto času ovšem neplatí, že čím jednodušší výsledek, tím méně času prací na něm strávím. Dobrým příkladem tohoto principu jsou třeba loga, která jsou ve výsledku extrémně jednoduchá, ale za touto jednoduchostí se skrývá spousta času stráveného přemýšlením a zpřesňováním.

Toto jsou orientační ceny za následující typy ilustrací:

Jednoduchý grafický motiv (zarážka) do textu 
700,- až 1000,-

Černobílá ilustrace
1000,- až 1500,-

Barevná ilustrace „na obtek“ (zalomený text ji obtéká) až editorialová ilustrace (barevná ilustrace s pozadím přes celou stránku)
3500,- až 5000,-

Černobílá ilustrace s jednou barvou použitou neiluzívním, ale spíš grafickým způsobem
1500,- až 1700,-

…komiks?

Při tvorbě komiksu je potřeba komplexních dovedností a zkušeností, které v sobě málokdy spojuje jeden člověk. Kreslíř, který má přesvědčivý výtvarný styl málokdy disponuje literárními schopnostmi, které mu umožňují příběh zároveň i vyprávět. Díky mému komplexnímu studiu – výtvarného oboru i praxi v novinách a studiu literatury o sobě mohu s čistým svědomím prohlásit, že splňuji vysoká kritéria na výtvarné i literární zpracování a mohu vám nabídnout komplex zkušeností a dovedností jako v tomto směru u nás málokdo. Tvorba komiksů je zároveň jednou z časově nejnáročnějších disciplín vůbec, proto zakázky na komiksy přijímám jen zřídkakdy (a spíš se snažím venovat tvorbě svých, autorských komiksů). Pokud byste si ode mě chtěli objednat komiks, je třeba počítat s hodinovým ohodnocením 700,- až 1000,- za hodinu na všechny práce, které kreslení předcházejí: sběr dat, psaní scénáře, skicování storyboardu, layoutu atd. a s ohodnocením, které se pohybuje okolo 5000,- za stránku. Pokud si spočítáte, kolik je na komiksové stránce obrázků (obvykle 7 až 10) a uvažujeme o tom, že s přípravnými skicami mi každý z nich bude trvat minimálně hodinu, ale spíš hodinu a půl, rychle zjistíte, že to je odpovídající ohodnocení.

…obraz?

Ceny obrazů se odvíjejí opět od náročnosti zhotovení a také velikosti.
Obrazy opět zhotovuji na základě předběžných skic, které vám předložím k schválení. 

Cena za jednoduchý portrét tužkou jednoho člověka nebo obraz podobné velikosti a techniky se pohybuje v rozmezí 5000,- až 15 000,-

 Cena za barevný portrét nebo podobný obraz
se pohybuje v rozmezí 20 000,- až 40 000,-. 

Za velký (například rodinný) skupinový portrét nebo obraz na zakázku si účtuji částky v rozmezí 70 000,- až 120 000,-.

…nástěnnou malbu?

Nástěnné malby/designy do interiérů zhotovuji na základě předběžných skic. Orientační cena za stěnu zpracovanou například částečně kresbou, částečně malbou, se pohybuje podle složitosti v rozmezí 20 000,- až 60 000,- jako honorář za práci, náklady na barvy a tisky jsou účtovány zvlášť.

Pokud byste měli o jakoukoli z výše uvedených služeb zájem, kontaktujte mě prosím na mailu toybox@toybox.cz, na telefonu 739 120 100, anebo v soukromé zprávě na Facebooku. Budu se těšit na spolupráci!