Chtěli byste se (spolu se mnou) učit?

Během své umělecké a profesionální cesty jsem mnohokrát dostala podporu a poučení od zkušenějších. Moje tvorba vychází z mnoha inspirativních rozhovorů, konzultací a znovu a znovu prováděných revizí a reflexí. Všem těm, kteří mě kdy podpořili, jsem vděčná, a cítím potřebu předávat to, co mě naučili dál. Právě proto se snažím sloužit české komiksové a ilustrátorské komunitě mimo jiné tím, že to, co umím, učím dál na různých workshopech a kurzech.

Mám bohaté zkušenosti s desítkami workshopů a kurzů komiksu pro děti. Dokážu jim přístupnou a přátelskou formou vysvětlit vše, co umím o komiksu a ilustraci. Můj přístup k dětem vychází z přesvědčení, že každé z nich má talent, přestože pravděpodobně odlišného charakteru. Nelíbí se mi, když si kdokoli na jakékoli úrovni vzdělávání ve výtvarném umění osobuje právo říkat někomu zda má, anebo nemá talent, zda má nebo nemá v tvorbě pokračovat, nebo ho v ní nějak omezoval. Děti ode mě neuslyší, že se něco „nesmí“ nebo „nemá“ – malovat chlupatou čárou nebo gumovat, v mých kurzech je vše dovoleno. Naprosto zásadní je pro mě nikoli technika, ale přátelská atmosféra, respektující a rovnocenný přístup k dětem. Děti se nesnažím za každou cenu něco „naučit“, to o co se snažím je předat jim svou radost z tvorby.

 

Ve všech kurzech a workshopech používám hlavně svou tvorbu, přístup k ní a vůbec celý svůj život jako hlavní výukový materiál. Nejde mi o to, naučit někoho sadu technikálií a dovedností, ale spíš si své studenty nechávám nakouknout pod prsty, ukazuju jim, co se děje pod pokličkou mé tvorby, bez obav jim ukazuji svůj tvůrčí proces, v němž nic není označeno značkou copyright nebo tabu. Snažím se to dělat s velkou pokorou a přátelstvím ke svým studentům, protože často jsou to právě oni, od nichž se já učím nejvíc. Kurzy jsou velmi osobní, často na nich vznikají přátelství, která přetrvají.

Pokud vás zajímají spíš obecné definice a návody jako z učebnice – na kurzy se určitě nehlaste, pravděpodobně by vám můj osobní a zapálený přístup vadil. Stejně tak, pokud máte potřebu tvrdé ruky a paní učitelky, která nad vámi bude stát s rákoskou. Atmosféru se snažím držet výhradně v pozitivním, partnerském duchu, úplným základem pro mě je, aby nikdo neměl ve studijním prostoru, který vytvářím, pocit nedostatečnosti nebo zahanbení. Většina kurzů je doplněná o nabídky dalšího studia nebo četby – buď formou doporučených uměleckých děl, anebo formou dobrovolných domácích úkolů.

KURZ KOMIKSU PRO DĚTI ONLINE

S nástupem krize okolo koronaviru jsem přestala učit komiksy v kamenné škole. Rozhodla jsem se proto nabídnout kurzy učení komiksu a ilustrace dětem online. Proč by se děti měly učit právě v této době komiksy? Kreslení komiksu zlepšuje hned několik klíčových dovedností: kromě rozvoje fantazie a kreslení se prostřednictvím vymýšlení a kreslení komiksů zlepšuje také schopnost psaní a formulování a vyprávění příběhu. Děti si uvědomují prostřednictvím příběhů příčiny a následky a mají příležitost namísto pasívní zábavy aktivně vytvářet a rozvíjet své osobité světy.
 
Kurzy probíhají tak, že vycházím vždy z individuality dítěte – zeptám se ho, co rádo kreslí, jaké příběhy rádo čte. Pak společně zkusíme vymyslet komiksovou postavičku a nakreslit na komiksovou stránku. Já obvykle kreslím stejný komiks jako dítě na druhé straně skypu: dítěti pomáhám příběh formulovat, rozvíjet a nenásilným způsobem mu nabízím řešení. Obvykle během tři čtvrtě hodiny nestihneme příběh celý – je skvělé, když ho dítě může samo dokončit a rodič mi ho případně pošle. Není to ale nutné. Na kreslení komiksu je skvělé, že k němu nepotřebujete žádnou výjimečnou techniku, dětem stačí obvyklé školní potřeby, například tužka nebo fixy a pastelky. Kreslení komiksu zlepšuje vztah dětí ke komiksovým knihám i ke čtení obecně, v rámci kurzu jsem schopná doporučit vhodné komiksy na čtení pro děti různého věku.

 

Co se dá od kurzu očekávat?

Vyprávění příběhů je jedním z nejstarších umění, kterému se lidstvo věnuje – komiks je způsob, jak ho děti učit zábavnou formou. Kreslení komiksu zlepšuje hned několik dovedností důležitých pro život: vyprávění smysluplných příběhů, schopnosti formulovat myšlenky a pracovat s fantazií. S každým dítětem pracuji přiměřeně jeho věku a osobnosti. Naučím ho základní tvarosloví komiksu: jak nakreslit komiksové panely, bubliny, jak navrhnout komiksovou postavu, jak psát na stránku text. Budu dětem pomáhat vymýšlet a kreslit jejich komiksové příběhy. Celý kurz proběhne v přátelské a respektující atmosféře.

Jak probíhá učení komiksu online?

Po skypu.  Vždy na začátku hodiny vás připojím do skupiny, ve které děti vidí mě i sebe navzájem. Pokud nastanou technické problémy, zavoláme si (proto potřebuju u každého dítěte i telefon na rodiče nebo u starších dětí přímo na ně). V případě technických problémů na mojí straně (pokud se dítěti nedaří připojit/nevidí mě), hodinu mu v jiném termínu nahradím. Pokud dítě není v termínu kurzu u počítače/nedá se mu dovolat/má špatné připojení, takže mi nerozumí/zapomněli jste na skype call úplně nebo z jakéhokoli jiného důvodu nemůžete, hodina se nenahrazuje a připojí se příště.

Jaké kurzy „Komiks online“ nabízíte?

Nabízíme v podstatě dva druhy kurzů: kurz „Split“ a „One To One“. Kurz „Split“ je pro čtyři děti (nebo rodiny) zároveň, v kurzu „One To One“ se dítěti věnuji celých 45 minut individuálně. „Split“ stojí 350,- za lekci, „One To One“ 450,- za lekci. Kurz je možné koupit jako balíček deseti lekcí. Platí se předem, při neúčasti nebo z jiného důvodu kurzovné nevracíme.

Co ke kurzu potřebujete?

Počítač s nainstalovaným skypem a dobrým připojením (neseká se), kameru s dobrým rozlišením (jdou v ní rozeznat komiksové bubliny). Dítě by mělo sedět na místě, kde je takové světlo, aby kamera počítače byla schopná snímat jeho komiksy. Ke kreslení stačí běžné školní výtvarné potřeby.

Pro jak staré děti je kurz vhodný?

Kurz je pro všechny školní děti (tedy 6 – cca 17 let). Děti by měly mít zájem o kresbu a o komiksy a běžně komunikovat, není nutné aby uměly „hezky“ kreslit. Pokud máte dítě se speciálními potřebami (stydlivé, hyperaktivní nebo třeba v autistickém spektru), je třeba nám o tom dát dopředu vědět, případně se domluvit na individuálním kurzu.

Případné další dotazy rádi zodpovíme na kurzy@toybox.cz

Objednat kurz:

Mám o kurzy zájem, ozvěte se mi, prosím, až budou vypsané další termíny:

Co vám může kurz nabídnout?

Základní povědomí o tom, jak konstruovat a stylizovat správně postavu, zvíře nebo vymyšlený komiksový charakter. Základy komiksové řeči: práce s obrazovým vyprávěním v rámci stripu, komiksové strany a větších komiksových celků. Mnoho kresebných cvičení, během nichž si konkrétní věci procvičíme.

Pro jak staré děti je kurz určen?

Rámcově 7 – 15 let. Pokud máte pochybnosti o některém konkrétním dítěti, nejlépe pokud se s dotazem obrátíte na info@aeroskola.cz.

Mám jim něco koupit s sebou?

Jako u jiných kurzů, vše potřebné pro tvorbu bude na místě.

KOMIKS S TOY_BOX

základní kurz

Základní kurz komiksu jsem začala učit před třemi lety, prošlo jím několik desítek studentů. Je určen úplným začátečníkům a mírně pokročilým, kteří se věnují nějaké tvůrčí (nebo jiné) práci a sní o tom nakreslit svůj první komiks. V tomto kurzu vám vysvětlím srozumitelně a logicky, jak postupovat od prvních nápadů na komiks, přes tvorbu příběhu až ke scénáři a tvorbě samotného komiksu. Kurz je v tomto naprosto unikátní – je jen málo kreslířů, kteří jsou zároveň schopni si příběh i sami napsat a dotáhnout celý projekt – včetně detailů jako je například lettering – do úspěšného konce. Díky svým zkušenostem z novin, kde jsem pracovala, a studiu literatury i výtvarného umění zároveň jsem jedna z autorů u nás, která vás může provést celým procesem tvorby komiksu po textové i obrazové stránce. Poradím vám také, jak tyto obě složky sladit, což je u tvorby autorských komiksů, ale nejen jich – i třeba animovaných filmů nebo obrazových knížek pro děti – dovednost naprosto zásadní. Kurz je organizován do osmi týdnů, každý týden se učíme jednu tříhodinovku, součástí jsou konzultace a konzultace domácích úkolů.

V tomto kurzu se dozvíte mimo jiné: Jaké jsou základní druhy komiksu, jaké jsou základní výrazové prostředky komiksu a jak je správně použít, základní zákonitosti komiksového vyprávění, jak funguje komiksová stránka, jak vymyslet svůj první komiks, základy kresby postavy, obličeje, emocí, oblečení, základy stylizace, jaké jsou základní druhy komiksových postav a pro jaké komiksy se hodí, základy písma a letteringu v komiksu a jak vypadá profesionální komiksová zakázka, základy historie komiksu.

Co vám může kurz nabídnout?

Zlepšíte si vizuální storytelling, naučíte se o své tvorbě komplexněji přemýšlet, v komiksu se z úrovně nadšený milovník můžete posunout na úroveň zasvěcený začínající profesionál. Dostanete přesnou představu, zda je, anebo není tvorba komiksů to pravé pro vás.

 

Co tento kurz není?

Nejedná se o kurz kresby. Přestože se na kurzu od první hodiny kreslí a studenti by měli být alespoň základně schopní něco kresebně vyjádřit (například na úrovni dětí v mateřské škole nebo jednoduchých schematických kreseb), technika kresby a malby ve velkém detailu není přímo předmětem kurzu.

Mohu se přihlásit na kurz, i když jsem úplný začátečník? (Kreslil jsem před lety, nikdy jsem nekreslil, mám blok atd.?)

Ano, jediným předpokladem je chuť tvořit a vystoupit ze své komfortní zóny.

Mám už nějaký komiks mít, anebo ho budeme kreslit až na kurzu?

V ideálním případě máte rozpracovaný nebo rozmyšlený komiks, anebo se o tvorbu komiksů alespoň hodně zajímáte (máte načteno, víte, co se vám líbí atp.), vlastní komiks ale určitě není podmínkou, o tom, jak ho vymyslet se budeme ostatně bavit celý kurz

Mohou se na kurz přihlásit i děti?

Minimální věk vhodný pro tento kurz je mentální věk odpovídající cca 15 letům věku. Mladší děti by měly problémy pochopit teoretické části výuky, a právě pro ně jsme připravili Kurz komiksu pro děti, který učíme společně s lektorem Tomem Procházkou, který má s tvořivou prací s dětmi velké zkušenosti.

Více info na: http://www.aeroskola.cz/pro-dospele/kurz-komiksu-s-toy-box/
Pro informace o aktuálně vypsaných termínech tohoto kurzu, kurzovném a obsazenosti kurzu kontaktujte info@aeroskola.cz.

KURZ KOMIKSU PRO POKROČILÉ
v Aeroškole

Tento kurz navazuje na základní kurz komiksu, podmínkou je buď absolvování základního kurzu komiksu, to, že máte alespoň jednu hotovou nakreslenou a letterovanou komiksovou stránku, anebo práce s komiksem přímo související (jste animátor, ilustrátor, filmař atd.). Oproti základnímu kurzu komiksu je v tomto kurzu prostor se podívat blíž a více podrobně na nuance vizuálního vyprávění, budeme se zabývat mimo jiné tím, jak v komiksu budovat napětí, jak používat složitější umělecké a výrazové prostředky jako jsou textové a vizuální metafory, pro své komiksy se budeme učit z výtvarného umění, filmu i videoartu. Kurz obsahuje hlubší práci s fantazií a jejím rozvíjením a větší soustředěnost na rozvíjení vašich autorských projektů.

Co vám může kurz nabídnout?

Získáte plynulost ve vyjadřováním storyboardem, vizuálním vyprávěním a komiksem. Soustředíme se na technikálie komiksového vyprávění: střih, rychlost, pohyb kamery, snímkování a uspořádání na stránce. Tyto poznatky budete moct použít jak při tvorbě vlastních příběhů, tak při jakémkoli dalším vyprávění a vymýšlení příběhů vizuálním způsobem. Ideální je tento kurz pro všechny, kteří už na nějakém komiksu pracují – a potřebují svou tvorbu zlepšit, a prohloubit o ní znalosti.

Co tento kurz není?

Opět se nejedná o kurz kresby, přestože úkoly budou kresebné. Je předpoklad, že účastníci jsou výtvarně schopní dát dohromady krátký komiksový příběh.

Pro informace o aktuálně vypsaných termínech tohoto kurzu, kurzovném a obsazenosti kurzu kontaktujte info@aeroskola.cz.
Více info na: http://www.aeroskola.cz/pro-dospele/kurz-komiksu-s-toy-box/

Pro informace o aktuálně vypsaných termínech tohoto kurzu, kurzovném a obsazenosti kurzu kontaktujte info@aeroskola.cz.
Více info na: http://www.aeroskola.cz/pro-dospele/kurz-komiksu-s-toy-box/

KURZY
DRAW OR DIE!

Existují speciální kurzy kresby, které slibují, že vás naučí kreslit, kurzy malby vám pomůžou s malbou, počítačovou grafiku se naučíte na kurzech počítačové grafiky, co mají ale dělat ti, kteří si nejsou svým stylem nebo technikou tak úplně jistí a baví je každou chvíli něco jiného? Nikde jsem nenašla kurz, který by srozumitelně vysvětlil, jak postupovat od těch jednodušších technik a kroků výtvarné tvorby k těm složitějším. Prostě něco jako výtvarka, kde si ideálně vyzkoušíte všechno, ale srovnaná logicky – a pro dospělé :)

Kromě toho se většina tvůrčích lidí, které znám potýká s různými problémy týkající se tvorby samotné: prokrastinují, nedokážou si na tvorbu najít čas, mají problém věci začínat nebo dokončovat, anebo jí prezentovat nějakým způsobem, který by dával smysl.

Tohle všechno jsem zabalila do jednoho balíčku Draw Or Die! kurzu, který by měl jednak naboostovat vaši techniku, pomoci vám s hledáním stylu a odstřelit největší překážky ve vaší tvorbě. Kurz je organizovaný do osmi tříhodinových lekcí.

Pro koho je přesně kurz určený? Můžu se do něj přihlásit jako začátačník (případně „věčný“ začátečník) nebo pokud jsem dlouho nemaloval(-a)?

Pro kurz není nutná jakákoli předchozí příprava. Toy_Box výtvarné techniky vysvětluje stylem, kdy obtížnější navazuje na jednodušší a začínáme od úplných základů. Není tedy třeba se čehokoli obávat ani pokud jste již dlouho netvořili.

Kde se bude kurz odehrávat?

Kurz probíhá v prostoru Svět HUB ve Slovenské ulici: https://www.svet-hub.cz

Kolik kurz stojí? Jak je organizován? Co na něj budu potřebovat?

Kurz je organizován do osmi lekcí, které trvají vždy tři hodiny. Obsahují vždy dvě části: technickou (kresba, malba, grafické techniky, digitální malba atd.) a takzvaný „troubleshooting“ – v něm se podíváme na nejčastější problémy, které potkávají výtvarníky a ilustrátory. Zaměříme se například na to, jak se zbavit prokrastinace, jak začínat projekty a jak je dovést do úspěšného konce nebo na to, jak si říkat o peníze a napsat smlouvu. Součástí výuky jsou – kromě kresby – i grafické techniky, na něž vám bude vše poskytnuto. Nepotřebujete nic s sebou, papíry i výtvarné potřeby jsou na místě. Určitě se ale může hodit, když si vezmete výtvarné pomůcky, kterými pracujete nejčastěji a nejradši. Součástí kurzu je individuální konzultaci veškeré tvroby (portfolia) s Toy_Box s cílem zvolit směr, kterým byste se mohli dál ubírat. Kurz stojí 5 850,-, studentům (praktikujícím) a maminkám na mateřské je poskytnuta 10 % sleva, kurzovné pro ně je tedy 5 265,-.

Jak se přihlásím?

Přes mail toybox@toybox.cz. Přihláška je považována za závaznou (místo je rezervováno) po připsání kurzovného na účet 51-1056250257/0100 s vaším jménem do zprávy pro příjemce.

Je kurz vhodný pro děti?

Pro děti úplně vhodný není, zejména protože teoretické části kurzu jsou koncipované pro lidi, kteří jsou sami za sebe (a svůj tvůrčí proces) již zodpovědní. Neradi bychom stanovovali nějakou definitivní spodní hranici, protože různí tvůrci mohou být v různém věku různě vyspělí, dejme tomu ale, že nejnižší doporučený věk je kolem patnácti let.

Pro aktuálně vypsané termíny tohoto kurzu informace a další informace napište na mail info@toybox.cz.

KURZ
„PODPORA TOY_BOX“

Kurz „Podpora“ je tříměsíční individuální program, který je určený každému, kdo potřebuje nějakým způsobem podpořit ve své tvorbě. Je jedno, zda si potřebujete konečně udělat portfolio na vlastní web, začít kreslit, skokově se zlepšit v technice, snažíte se nakreslit komiks anebo dokončit výstavu – během toho všeho se vám hodí mít někoho, s kým budete moct konzultovat, pozorovat a hodnotit své výsledky a snažit se dosáhnout toho, co jste si předsevzali. Pro všechny tyto – a podobné – účely je tady kurz „Podpora“. Probíhá vždy následujícím způsobem: na začátku se potkáme a stanovíme si jeden nebo i několik cílů ve vaší tvorbě, na nichž budeme po dobu třech měsíců společně pracovat. Pak jeho dosažení (nebo přiblížení k němu) naplánujeme a budeme se pravidelně potkávat a konzultovat. Konzultace jsou nastavené individuálně: buď jednou za týden nebo jednou za čtrnáct dní: podle objemu práce, kterou jste schopni přinést. Během konzultací vždy řeším na základě svých zkušeností vaše aktuální problémy s tvorbou, snažím se pro vás vymyslet přesně na míru to nejlepší workflow a strategie, kterými byste si mohli tvůrčí proces usnadnit a zjednodušit a „doporučenou literaturu“, která by to, co děláte posunula dál. 

Cílem kurzu „Podpora“ není vaše nesamostatnost, ale naopak předání kompetencí – mým cílem je zafixování dobrých zvyků týkajících se tvorby a eliminace těch špatných takže pro vás bude tvorba mnohem snadnější a příjemnější. Program podpora obsahuje jednu hodinovou konzultaci týdně (osobně, po skypu nebo messengeru, tak, jak vám tobude vyhovovat), případně dle potřeby i průběžnou podporu a kontrolu mezi nimi a možnost operativního řešení vašich otázek (cenotvorba, jednání se zákazníky, bloky v tvorbě atd.). Stojí 4 tisíce na měsíc, maminky na mateřské a praktikující studenti mají slevu 15 %, počet míst je omezen. Přihlášení je závazné (místo rezervováno) po zaslání kurzovného na účet 51-1056250257/0100.

Pro aktuálně vypsané termíny tohoto kurzu informace a další informace napište na mail info@toybox.cz.