Neustale balancovani na hrane zhrouceni krehke formy – AVU klauzury 2016, fotoreport

Protoze jste to letos zase nestihli, zamestnanci vytvarne a dobrocinne spolecnosti Toy Box pro vas prosli ateliery Rittsteina, Sopka, Skrepla, kresby, sochy, grafiky i novych medii. Vsechno vam to nafotili, aby vam neuteklo, co se na ty akade deje. A byla vam to krasa i hruza pry, takze pro vas pripravili tento bohaty a vymluvny … Číst dál Neustale balancovani na hrane zhrouceni krehke formy – AVU klauzury 2016, fotoreport