Archiv pro měsíc: Srpen 2014

auticko bara01 bara02 bertus

11/08/2014

Handle With Care

Komiks pro všechny, kteří přemýšlejí o tom, jak se chovat k psychicky křehkým lidem, lidem, kteří mají dlouhodobě psychické problémy, anebo se zrovna ocitli v krizi. Křehké! Prosím, zacházejte opatrně.

/

The Comics manual for treating those who are mentally (or momentaly mentally :) fragile or who suffer from long term mental problems. It´s published in a recent edition of a street paper Nový Prostor and is available on the streets of czech towns sold by homeless pepople. Fragile, Handle With Care.

handle_with_care02

Text in bubbles: Fragile! Handle With Care! Dear small animals! Among you, on this complicated world there are living special, fragile animals. (the letter written by monkey). You can´t recognize them on a first sight – between those fragile animals can be one day anyone of us. And usually the strongest looking small animals are those who are the most fragile (Pitbull with a T-shirt saying I´m afraid that anyone would doubt me). The Locomotive: I got breath problems when I am supposed to go by subway. The letter: I am not going to the post office, I am afraid of these ladies behind counters. The small cucumber: I am not going there, there is so much people.

handle_with_care02

Other animals are usually very quick in making opinions about those fragile animals and they immediately know, what´s their problem and how it should be treated. The dog who´s eating his own sh*t: You should have had kids, so you wouldn´t have all these problems. The three legged cow: I think you shouldn´t work so much. The mouse with a tiger mask: It can´t be helped, you simply must continue in eating those pills. The ugly centipede: You take too much everything these days, do you feel worse? It depends also whether the small fragile animal wears trousers or a skirt. The trousers (arrow): It´s a hero, that he let the others help him! And he talks about his problems! Something really serious must have happened to him, let´s give him a carrot! The skirt (arrow): It´s only her fault. She can blame only herself. I have this sticker, will you please help me to place it? (sticker: „a hysterical woman“) So how these fragile animals should be treated? I. Try to get them to the place where they feel safe. II. It´s important to check if the animal doesn´t feel pain, cold, isn´t hungry or there aren´t any other physical conditions that worsen his or her mental state. III. The main tool (arrow to wooden boy´s heart) is in your basic equipment. You don´t need any special training to help anybody who is in poor mental condition, the „specialists“ do it just the same way. You don´t need any extra power or strenght. (the writing on an arm) All fragile animals can be helpes by listening to them patiently and carefully without trying to give an advice at first. Don´t push them into the situatiions that they are afraid of. Use your ears and listen, less speak. (the picture of an ear). Use your nodding muscles (the image of a robot at the down bottom af a page). And most importantly: do not forget that all of us are just a small and fragile animals. The end.

06/08/2014

Plán na nakreslení celého světa/The Plan for Drawing the Whole Universe

Přátelé moji milí, moji podporovatelé a malí i velcí mecenáši… Dneska jsem udělala plán na nakreslení zbytku celého světa (komiksu) do Komiksfestu. No, nebudu vás zatěžovat detaily. Každopádně vás jako druhou stranu tvůrčího procesu by mělo uklidnit, že to moje následující tři měsíce jsou naplánovaný :) Naučila jsem se docela bezvadně, za tu dobu, co kreslím Moji knihu Vinnetou, převádět hodiny svýho dne na komiksový strany. Večer s kamarádama nebo s přítelem = tři čtvrtě stránky. Odpoledne = dva obrázky nebo lettering svou stránek. Víkend = až dvě stránky. Byla jsi někde o víkendu? Ne, já kreslím. Ani koupat? Ne, ani koupat. Ne, ani v sobotu večer. Kolik hodin denně kreslím poznám zejména podle toho, kolik dílů dokumentů na BBC o umění si přitom stihnu poslechnout (například včera šest.)  Ale vzniká mi už tady zase taková malá knížečka, stejná jako jsem měla původně scénář, kterou budu moct už brzo ukázat nakladateli a hlavnímu manažerovi :) A je hezká. Kdy „přesně“ to budu mít říct nedokážu. Pravděpodobně to bude v říjnu a bude to mít minimálně 160 stránek.

/

My dearest friends and supporters… Today I made the plan for drawing the rest of the universe (my comics book:). Without dragging you into the details – my next three months are planned day by day. I am not only getting again my bachelor exams in drawing, but as well I am starting to be quite good at transfering the hours of my days into comics pages. An evening with my friends or boyfriend = three quarters of a page. One afternoon = two pictures or lettering of two pages. „So you have been somewhere during the weekend,“ my friends keep asking. „No, I am just drawing.“ – „Not even for swimming?“ – „No, I just sat here and drew all weekend.“ „Yes, even at Saturday night.“ How many hours have I spent drawing I usually recognise by a number of BBC documents that I hear in between. But the small model book is being created and soon I´ll be able to present it to my publisher and the manager of the project. Where it will be „done“ I got no idea, most probably in October. But I am sure that´s gonna be nice and that´s gonna have 160 pages at least .)

plan08plan12 plan11 plan10 plan09  sloupek kreseb – moje práce za poslední měsíc .)) / this pile of pictures is my last month´s

work…

plan07 plan06 plan05 plan04 plan03 plan01

03/08/2014

Toy Box + Epos 257 = Always Illegal!

S Eposem 257 máme společnou nejen lásku k fízlům, reklamám a vyklizeným squattům, ale také k obrysům domů na jiných domech, k boji, papíru a barvám. Společná věc vznikla v rámci sympozia umění ve veřejném prostoru Woodoo 2014 v Poděbradech. Dům, na nějž jsem já nalepila své komiksové charaktery a Epos namířil svůj barevný gun, měl na jedné ze svých dvou stěn velmi zašlou, omšelou reklamu. „Jenže všechno bylo jednou chudý a hodný,“ říká Epos, neúnavný bojovník proti zpleňování veřejného prostoru reklamou. Postava, která sedí na střeše na stěně úplně vlevo znázorňuje Toy Box a squatterské hnutí. Spouští se dolů po střeše do prázdného prostoru nad ulicí – tak jak to dělají squatteři často, když je k tomu donutí násilí mašinérie státu představované po zuby ozbrojenými policejními jednotkami. Za ní roste bříza, protože břízy se – stejně jako squatteři – neptají na povolení a rostou si kde chtějí. Ve výklenku stojí Epos, připravený ve stínu se svojí zbraní, tak jak to často doopravdy dělá. Nebezpečně blízko k oběma si postavili žebříky dva policisté, tak jak to dělají při vyklízení squattů i když honí po střeše sprejery. Skvrny, které překryly vybledlou reklamu, se klenou nad celým výjevem jako barevné nebe. Protože Always Ilegal!

/

Toy Box and Epos 257 have in common not only the deep love for cops, advertisment and squats evicted but also for the shapes of houses in the middle of other houses, fight, paper and colours. This common mural was created during the symposium of an art in the public space Woodoo in Poděbrady 2014.  The house was covered by old, almost washed away advertisments. „Yeah, but everything used to be poor and nice once,“ said Epos, the tireless fighter against ruining the public space by advertisment. The figure sitting on the roof of a vanished house shape on the very left is Toy Box. She is climbing into the void, just as squatters do, being forced to do so by the machinery of a state, represented by police forces, often carrying all kind of weapons. The tree behind her back is a birch, a tree that grows – simirarly to squats – without asking and permission. In the shadow, prepared with his colour gun is standing Epos, just as he does in a real life. Very next to both of them are climbing on a ladders two cops, as we know them from squat evictions or chasing graffiti writers on roofs. The coloured stains that killed the old advert are spanning over the scene as a coloured sky. Because Always Illegal!

 

WD02 WD04 WD05 WD06 WD07 WD08 WD09 WD11 WD13 WD14 WD15 WD16 WD17 wWD10

02/08/2014